registrace se slevou

Nepřijímáme a nevyřizujeme žádné zakázky. Činnost firmy a prodej je přerušen kvůli Covid -19.

GDRP formulář Úvod » GDRP formulář

1. Společnost  Zlaté české ruce – I.R.P. spol. s r.o., se sídlem Bělokozly 62, 285 06 Sázava, zapsaná u Spisová značka: C 261179 vedená u Městského soudu v Praze  zpracovává v případě (poptávky, jednání se smluvním partnerem, jednotlivý řemeslníkem, odpovědi na dotazy, odesílání obchodních sdělení, zpracování cenových nabídek, předání kontaktu na smluvní partnery, konzultace, analýzy, fakturace, odesílání zboží, ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dříve i dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje: následující osobní údaje: 

– jméno a příjmení
– název firmy
– adresa sídla, adresa
– IČ, DIČ
– e-mailová adresa
– číslo bankovního účtu a kód banky
– telefonní číslo
– IP adresa
(dále jen „Osobní údaje Objednatele, poptávajícího“)

2.Zpracované OÚ:

 – jméno a příjmení
– název firmy
– adresa sídla, adresa
– IČ, DIČ
– e-mailová adresa
– číslo bankovního účtu a kód banky
– telefonní číslo
– IP adresa
(dále jen „Osobní údaje Objednatele, poptávajícího“)

je nutné zpracovat pro ( Odpověď na dotaz, odesílání obchodních sdělení, zpracování cenové nabídky, předání kontaktu na smluvní partnery, konzultace, analýzy, fakturace, odesílání zboží ). Tyto osobní údaje budou společností Zlaté české ruce – I.R.P. spol. s r.o. zpracovávány po dobu 3 let.

3. Zpracování osobních údajů je prováděno společností Zlaté české ruce – I.R.P. spol. s r.o.tedy správcem osobních údajů. Vaše osobní údaje můžeme předávat zpracovatelům, se kterými jsme uzavřeli zpracovatelskou smlouvu, a kteří zajišťuji řádné zabezpečení osobních údajů. Jsou jimi zejména smluvní partneři firmy Zlaté české ruce – I.R.P. spol. s r.o., jednotlivý řemeslníci, dodavatelé či odběratelé či poskytovatelé webového rozhraní, informačního systému, marketingového softwaru, služeb či aplikací.

4. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo: požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,o vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě, vymazání dat to v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů. 

V Sázavě dne 23. 5. 2018