registrace se slevou

Nepřijímáme a nevyřizujeme žádné zakázky. Činnost firmy a prodej je přerušen kvůli Covid -19.

Recyklační poplatek Úvod » Recyklační poplatek

Vážení zákaznici,

   dne 13.8.2005 vstoupila v platnost některá ustanovení novely zákona o odpadech, která se týká elektrických a elektronických zařízení. Účelem této novely je prevence vzniku odpadních elektrických a elektronických zařízení a snížení odpadu, který z těchto zařízení vzniká, opětovným použitím a recyklací použitého elektrozařízení.

   Všem výrobcům a dovozcům elektrospotřebičů vznikla povinnost finančně přispívat do kolektivního systému, ze kterého bude recyklace starších výrobků financována. Tento finanční příspěvek jsou povinné uvádět odděleně na všech prodejních dokladech k novému zboží. Též koncoví prodejci máji povinnost uvádět na prodejních dokladech tento finanční příspěvek zvlášť, tak aby bylo zřejmé, že část kupní ceny bude použita k úhradě nákladů na recyklaci elektrozařízení.

     Výše příspěvků pro jednotlivé typy spotřebičů je následující:

Bílá technika:

217,– Kč s DPH – velké chladicí zařízení, chladničky, kombinace chladničky a mrazničky, mrazničky, ostatní velká zařízení používaná pro chlazení, uchovávání a skladování potravin
66,– Kč s DPH – pračky, sušičky, myčky nádobí, pečící zařízení, elektrické sporáky, ostatní velká zařízení používaná k vaření a jinému zpracování potravin, ohřívače vody nad 30kg.
12,– Kč s DPH – varné desky, mikrovlnné trouby, vysavače, čistící stroje na koberce, ostatní zařízení pro čištění, ohřívače vody od 10 do 30kg
3,– Kč s DPH – žehličky a jiné spotřebiče používané k žehlení, mandlování a další péči o oděvy , topinkovače, fritovací hrnce, mlýnky, kávovary a zařízení pro otevírání nebo uzavírání nádob nebo obalů, elektrické nože, spotřebiče pro stříhání vlasů, sušení vlasů, čištění zubů, holení, masáže nebo jinou péči o tělo, hodiny, budíky a zařízení pro účely měření, indikace nebo registrace času, váhy, elektrické ventilátory malé.

Recyklační příspěvek (PHE) je příspěvkem do kolektivního systému, nikoliv poplatkem za likvidaci konkrétního spotřebiče při nákupu nového.

Výrobky, pro likvidaci kterých by se neměli použit tradiční kontejnery, a které byly uvedeny na trh po 13.8.2005, jsou označeny grafickým symbolem 

Více informaci naleznete u Vašeho prodejce, nebo na stránkách Ministerstva životního prostředí www.env.cz , nebo na stránkách kolektivních systémů Elektrowin - www.elektrowin.cz - (bílá technika).